Välkommen till Haghulta samfällighetsförening


Nyheter

Välkommen till höstens arbetsdag lördag 23 september kl 10 - 15

Ta chansen och lär känna dina grannar bättre, medan vi förbättrar
vårt fina område!

Kl 10:00 samlas vi nere vid grillplatsen på stora ängen och går
igenom vad som ska göras under dagen.

Fokusområden under dagen:
• Slyrensning
• Flytbryggan skall tas upp och skrubbas ren
• Borttagande av ogräs etc på lekplatser och fotbollsplan
• Bortsläpning av sly som vi kommer låta förvaltningsservice ta ner
innan arbetsdagen
• Röjning av samfällighetens gångvägar så framkomlighet
underlättas
• Lagning av kajen
Korvgrillning

Kl 12 tänder vi grillen och samfälligheten bjuder på korv och kaffe
medan vi har avrapportering om hur arbetet fortskridit samt går
igenom vilka ytterligare saker som finns att göra under
eftermiddagen.

Vad får slängas och när?
3 stycken container är som vanligt beställda för att vi under lördagen skall
kunna slänga trädgårdsavfallet från våra gemensamma ytor. Söndag är
det i mån av plats möjligt att fylla på med trädgårdsavfall från våra privata
tomter. Vänligen öppna ej containern efter den stängs på söndag
eftermiddag eftersom de är svåra att stänga när de är fulla.
Inget annat än trädgårdsavfall får slängas i containrarna, så slipper vi en
onödig kostnad när de hämtas, vilket händer om det t.ex. är plast, sten
eller tryckimpregnerat med.

Fastighet mot samfälld mark

Klipp växtlighet som gränsar mot samfälld mark
Vi uppmanar alla som har tomtgräns mot samfälld mark att innan
arbetsdagen se över växtlighet såsom häckar och buskar så att denna inte
hänger ut utanför tomtgräns. Det gäller särskilt mot stigar där man ledigt
ska kunna passera. Tänk också på att höjden 10 meter från vägkorsning
har en maxhöjd på 80 cm.

Parkslide

Vi har upptäckt att vi har fått in den invasiva arten parkslide i vårt område,
dels längst in på Magnussons väg samt vid planket upp mot
Skärgårdsvägen. Om du stöter på parkslide, gör ingenting med den, men
hör av dig till styrelsen och berätta var du sett den. Vi kommer ha
bestånden under uppsikt och invänta Naturvårdsverkets
rekommendationer. På vår hemsida samt i FB gruppen kommer vi lägga
upp bilder på hur parkslide ser ut.

Sly

Vi vill återigen passa på att påminna om att det är strikt förbjudet att
hugga ned och avlägsna annat än det som räknas som sly. Vi vill inte heller
“kalhugga” områden, utan spara vissa buskar och träd för att värna den
biologiska mångfallden och underlätta för våra djur.

Stående uppmaning
Vill DU vara med och bidra till vår samfällighet?

Det behövs alltid intresserade som kan ta plats i Haghulta samfällighets styrelse, både som
ordinarie ledamot och suppleant. Skulle du vara intresserad att delta, nu eller kanske
någon gång i framtiden? Hör gärna av dig till valberedningen eller någon i styrelsen.
Kontaktuppgifter finner du i Haghultabladet eller här på hemsidan.

Exempel på motion. Text inom klamrar <> är förklaringar som du byter ut mot din text.

 

logomakr_5nhk40

Här hittar du styrelsemedlemmarnas

kontaktinformation

Kontaktinformation

logomakr_5bjevz

Galleriet med vackra bilder på Haghullta området

Galleri

logomakr_0jh77z

Haghultabladet,

stadgar och protokoll mm

Dokument