Välkommen till Haghulta samfällighetsförening


Nyheter

11 september: dags för städdag!

Vi återkommer med exakt tid och plats för samling.

Vänligen notera att vi innan samlingen kommer att hålla en extrainsatt omröstning gällande investeringar i samfälligheten så vi uppskattar om så många som möjligt tar tillfället i akt att deltar även om ni inte har möjlighet att vara med på städdagen.

21 Januari - Save the date, årsmöte 2020
Årets möte är planerat att hållas söndagen den 18 april kl 15:00
Vi samlas på ängen vid grillen, en kallelse kommer att skickas ut före mötet.

15 December - Inför årsmöte
I mars är det dags för årsmöte och eventuella motioner ska denna gång vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 17 januari. För att det skall vara enklare att komma till besluta på mötet önskar styrelsen även detta år att motionerna utformas enligt nedan exempel. Vi återkommer med agenda för mötet.

Vill DU vara med och bidra till vår samfällighet?
Till nästa år kommer vi att behöva förstärka Haghulta samfällighets styrelse, både med
ordinarie ledamöter och suppleanter. Skulle du vara intresserad att delta, nu eller kanske
någon gång i framtiden? Hör gärna av dig till oss i valberedningen med funderingar eller frågor, antingen på FB Messenger eller telefon.
Kontaktuppgifter finner du i Haghultabladet.

Exempel på motion. Text inom klamrar <> är förklaringar som du byter ut mot din text.

9 september - Höststädning 3 oktober
Välkommen till hösten städdag den 3 oktober kl 10:00 samlas vi på ängen mitt emot förskolan. Samfälligheten äger mark och anläggningar som behöver skötas om, för att hålla ner förvaltningskostnaderna och därmed i förlängningen årsavgiften så arrangeras två städdagar per år. Dessa planeras till vår respektive höst.
Trots de i år speciella omständigheterna som Covid-19 medför i år är det viktigt att vi hjälps åt att förvalta våra gemensamma ägor, mer information om det finns i Haghultabladet

Korvgrillning och containrar
Precis som i våras kommer grillen kommer att tändas och de som önskar att grilla. Men ingen förtäring kommer att erbjudas från föreningen men alla är välkomna att grilla medhavd förtäring.
Två containrar kommer att placeras ut en på ängen mitt emot förskolan och en nere vid stranden notera att dessa främst skall användas för avfall från gemensamma områden. Lägg därför INTE något avfall från din trädgård i containrarna före städdagarnas slut. Det är även viktigt att vi hjälps åt att packa ihop avfallet så att vi fyller dem väl och så att det inte sticker upp över kanten när de ska hämtas.

29 april - Vårstädning 9-10 maj
Välkommen till vårens städdagar! Den 9-10 maj kl 10:00 samlas vi på ängen mitt emot förskolan. Samfälligheten äger mark och anläggningar som behöver skötas om, för att hålla ner förvaltningskostnaderna och därmed i förlängningen årsavgiften så arrangeras två städdagar per år. Dessa planeras till vår respektive höst.
Trots de i år speciella omständigheterna som Covid-19 medför i år är det viktigt att vi hjälps åt att förvalta våra gemensamma ägor. För de som inte har möjlighet att medverka den 9-10 finns några uppgifter som kan utföras före städdagarna, mer information om det finns i Haghultabladet

Korvgrillning och containrar
Vi har tidigare annonserat om korvgrillning och fika. De rådande omständigheterna har
fått oss att tänka om. Grillen kommer att tändas mitt på dagen på lördagen, men
föreningen kommer inte att tillhandahålla förtäring utan de som vill får själva ta med
detta.
De containers som kommer att placeras ut skall främst användas för avfall från
gemensamma områden. Lägg därför INTE något avfall från din trädgård i containrarna
före städdagarnas slut. Det är även viktigt att vi hjälps åt att packa ihop avfallet så att vi
fyller dem väl och så att det inte sticker upp över kanten när de ska hämtas.

14 mars - Årsstämman flyttas
Haghulta samfällighets årsmötet flyttat till stora ängen, nere vid boden och lekplatsen
Kommunen har med kort varsel avbokat alla bokningar till matsalar och liknande, på grund av Covid-19, varför vi står utan lokal till söndagens årsmöte.

Vi träffas istället på stora ängen, nere vid vår bod och lekplatsen. Tiden är oförändrad, söndag 15
mars kl 15:00. Vi kommer inte längre att bjuda på fika. Ta gärna med er smartphone, ipad eller liknande så att ni kan läsa dokumenten som ligger upplagda på hemsidan, då det faktum att vi är utomhus kommer att göra att vi har lite svårare att ha alltför mycket papper.

Styrelsen hoppas att samfällighetens medlemmar har förståelse för ändringen. Vi tror inte att vi skulle ha större möjligheter att hitta en lokal om vi skulle skjutit på mötet några veckor och vi är i stort behov att få en ny styrelse på plats. Vi hoppas också att ändringen gör att fler av medlemmarna vågar Komma till årsmötet. Mötesdokument finns under Mötesdokument 2020

Har ni frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta ordförande Linda Herbst.

3 mars - Årsstämma
Välkommen till samfällighetens årsstämma! På stämman har du som medlem möjlighet att påverka föreningen i de frågor som behandlas. Det är såklart önskvärt att så många medlemmar som möjligt deltar så att vi medlemmar närvarande från föreningens alla hörn. Om inte annat för att ta del av information och fika. Då viks skola inte längre hyr ut sin matsal kommer årets stämma att hållas i Farstaviken / kvarnbergsskolans matsal, Bergsgatan, Gustavsberg.

8 november 2019 - Motioner
Alla motioner som skall behandlas på årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 19/1 2020. Under 2019 har många träd fällts dels på grund utav stormen dels på grund utav bifallna motioner som behandlats på årsstämman 2019. Kostnaderna för detta är höga och utgör en stor del av föreningens budget. En plan är under arbete för att löpande ta hand om farliga träd dels för att förebygga olyckor och dels för att lättare kunna budgetera för åtgärder.

25 september 2019 - Kanotägare efterlyses
Ägaren av kanot på plats 4 efterlyses, kanoten är en grön Jofa Macfie Colorado märkt med Walter i fören och Ellie i aktern. Ägaren ombeds kontakta styrelsen snarast.

4 september 2019 - Nästa städdag är den 5 Oktober, kl 10. Välkomna!
Hösten närmar sig och det är dags att hjälpas åt att hålla vår samfällighet i gott skick. På agendan står bland annat att ta bort sly och att åtgärda brister på lekplatserna. Styrelsen efterlyser verktyg för att kapa en metallbult (en dremel eller liknande) samt verktyg för försänkning av densamma för att åtgärda en anmärkning på lekplatsen. Det råder ingen brist på uppgifter så förhoppningen är att det blir minst lika bra uppslutning som de senaste städdagarna. Om du har förslag på uppgifter till städdagen kontakta områdesansvarig för respektive område, se områdesplanen. För närvarande saknas områdesansvarig för område 3 och 4, kontakta styrelsen om du vill engagera dig som områdesansvarig. Samling sker på ängen mitt emot förskolan. Dagen avslutas runt 14:00 med korvgrillning och fika för alla deltagare.

17 april 2019 - Nästa städdag är den 11 maj, kl 10. Välkomna!
Nu är det dags för att städa vår samfällighet igen. På agendan står bland annat att snygga upp efter stormen Alfrida, ta bort sly vid Haghultahuset samt åtgärda prioriterade brister på lekplatserna. Det finns mycket att göra, så vi hoppas på minst lika bra uppslutning som de senaste städdagarna. Samling på ängen mitt emot förskolan.

3 mars 2019 - Dokument till samfällighetens årsmöte den 17/3  finns nu tillgängliga
Se Mötesdokument 2019

7 januari 2019 - De träd som fallit/gått av och som utgör fara kommer att tas om hand under denna vecka.  

2 januari 2019 - Varning! Gran har blåst omkull vid gräsplanen nere vid kajen.
Granen lutar nu mot andra träd och man bör därför undvika att gå i närheten. Vi ska försöka att åtgärda det så snart som möjligt. Information har även gått ut via facebook-gruppen.

2 januari 2019 - Boka in söndagen den 17 mars kl 15.00
Samfällighetens årsmöte halls ovanstående datum I Viks skolmatsal. Formell kallelse kommer senare. Välkomna!

 

logomakr_5nhk40

Här hittar du styrelsemedlemmarnas

kontaktinformation

Kontaktinformation

logomakr_5bjevz

Galleriet med vackra bilder på Haghullta området

Galleri

logomakr_0jh77z

Haghultabladet,

stadgar och protokoll mm

Dokument