Haghulta samfällighetsförening

Föreningen bildades 1989. Haghulta samfällighetsförening består av fastigheter på följande gator:

  • Högtorpsvägen
  • Fruviks Gårds väg
  • Fruviksvägen 2-9 samt 14-36
  • Bruncronas väg
  • Magnussons väg
  • Berglinds väg
  • Sundstedts väg 12-22.

Föreningen omfattar 128 fastigheter och tillvaratar gemensamma ekonomiska intressen samt förvaltar följande gemensamhetsanläggningar:

  • Gemensamhetsanläggning GA:2 – Ängen, kajen, bryggan, stranden, lekplatser med utrustning och grönområden.
  • Gemensamhetsanläggning GA:3 – Bullerplank längs Skärgårdsvägen vid Berglinds väg.
  • Gemensamhetsanläggning GA:4 – TV-anläggning

Föreningens verksamhet regleras enligt lagen 1973:1150 om förvaltningen av samfälligheter.

Samfällighetskarta med ansvarsområden och kontaktinformation till områdesansvariga

Observera att områdets vägar inte ingår i samfällighetens ansvar utan sköts av Vik-Fruviks vägförening. Där ingår även ansvar för vägbelysning, snöröjning, sandning, diken och vägrenar.

Postadress

Haghulta samfällighetsförening
Box 1010
134 27 Gustavsberg

Ekonomisk Förvaltning

Föreningens ekonomi förvaltas av styrelsen. Föreningens kostnader är i huvudsak för värme, vatten, belysning, drift- och underhåll.

Försäkring

Samfällighetens gemensamhetsanläggning är försäkrad.