Mail till styrelsen
Mailet distribueras till alla i styrelsen, ange gärna vad ärendet gäller i mailtiteln, tex. felanmälan, markfråga, allmän synpunkt

Skicka epost

Linda Herbst

Ordförande; anvarar för dagordningar, mötesledning, arbetsfördelning, samverkan med andra föreningar i och utanför området, kontakter med kommunen;

Bruncronas väg 14

Tel. 073-660 55 12

Mattias Fahlander

Sekreterare; ansvarar för kallelser, protokoll, interna kontaktlistor, formell korrespondens

Högtorpsvägen 3

Åsa Nordin Ek

Kassör; kassören ansvarar för löpande ekonomihantering, ekonomiska rapporter, ekonomisk planering;

Bruncronas väg 7

Mats Egebrant

Områdesansvarig
Högtorpsvägen 18

Tel. 070-5656544

 

 

Rafiq Mohammad

Styrelseledamot

Berglinds väg 13

 

Helene Pettersson

Biträdande områdesansvarig
Bruncronas väg 20

 

Richard Ahlström

Suppleant

Fruviks gårds väg 13

Postadress

Haghulta Samfällighetsförening
Box 1010
134 27 Gustavsberg