Linda Herbst

Ordförande; anvarar för dagordningar, mötesledning, arbetsfördelning, samverkan med andra föreningar i och utanför området, kontakter med kommunen;

Bruncronas väg 14

Tel. 073-660 55 12

linda.hherbst@gmail.com

Tomas Nylander

Sekreterare; ansvarar för kallelser, protokoll, interna kontaktlistor, formell korrespondens

Högtorpsvägen 20

Tel. 070-2672679

Skicka epost

Mats Egebrant

Områdesansvarig
Högtorpsvägen 18

Tel. 070-5656544

Skicka epost

 

 

Nadja Lindqvist

Kassör; kassören ansvarar för löpande ekonomihantering, ekonomiska rapporter, ekonomisk planering;

Berglinds väg 4

Tel. 070-3943374

Skicka epost

kassor@haghulta.se

Jessica Halvardsson

Styrelseledamot

Bruncronas väg 21

Skicka epost

 

Vacant

Suppleant

Skicka epost

sekreterare@haghulta.se

Helene Pettersson

Biträdande områdesansvarig
Bruncronas väg 20

Skicka epost

 

Postadress

Haghulta Samfällighetsförening
Box 1010
134 27 Gustavsberg