Linda Herbst

Ordförande; anvarar för dagordningar, mötesledning, arbetsfördelning, samverkan med andra föreningar i och utanför området, kontakter med kommunen;

Bruncronas väg 14

Tel. 073-660 55 12

linda.hherbst@gmail.com

Mattias Fahlander

Sekreterare; ansvarar för kallelser, protokoll, interna kontaktlistor, formell korrespondens

Högtorpsvägen 3

Tel. 070-878 21 80

sekreterare@haghulta.se

Mats Egebrant

Områdesansvarig
Högtorpsvägen 18

Tel. 070-5656544

Skicka epost

 

 

Maria Skog

Kassör; kassören ansvarar för löpande ekonomihantering, ekonomiska rapporter, ekonomisk planering;

Brunkronas väg 17

Tel. 070-493 62 12
kassor@haghulta.se

Nadja Lindqvist

Styrelseledamot

Berglinds väg 4

Tel. 070-3943374

Skicka epost

 

Magnus Ormestad

Suppleant, redaktör för Haghultabladet

Bruncronas väg 8

 

Skicka epost

 

Helene Pettersson

Biträdande områdesansvarig
Bruncronas väg 20

 

Skicka epost

 

Postadress

Haghulta Samfällighetsförening
Box 1010
134 27 Gustavsberg