Under medlemsinformation hittar du mycket användbar information som rör samfälligheten och ditt boende.

Vill du veta mer, har ideér eller frågor angående följande information kontakta styrelsen.


 

Årsmöte

Föreningen har årsmöte i mars varje år. Motioner ska vara styrelsen till handa senast 31 december om inte styrelsen meddelar annat.

logomakr_0vjlnu

Medlemsavgift

Samtliga medlemmar betalar en årsavgift till föreningen. Denna är för närvarande 2100 kr för de fastigheter som är anslutna till ComHem (GA4) och 1700 för övriga. Årsavgiften betalas i februari och inkluderar inte avgiften till vägföreningen.

Hantering av personuppgifter

Samfällighetsföreningen hanterar (lagrar och använder för kommunikation och årlig debitering) endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete och lämnar inte personuppgifter vidare. Läs mer här: GDPR

Städdagar

Vår och höst har vi städdag då vi samlas för att tillsammans ta hand om våra gemensamma områden. Samfälligheten är indelad i olika områden så de boende ansvarar för de grönområden som ligger i anslutning till respektive gata. Städdagen avslutas med gemensam korvgrillning och fika.

logomakr_61vgpk

Kabel-TV & bredband

Inom området finns det ett koaxialkabelnätverk i vilket Tele2 AB distribuerar ett startutbud av TV. Samfälligheten har träffat ett service- och distributionsavtal med Tele2 AB för detta. De hushåll som önskar ytterligare tjänster, såsom fler TV-kanaler, bredband och telefoni, kan söka medlemskap i en för ändamålet bildad ekonomisk förening, Haghulta Bredbandsförening ek. för., som har ett mycket fördelaktigt gruppavtal med Tele2 AB. Kontakta bredbandsansvarig Carl-Erik Roos, carlerik.roos@gmail.com , för ytterligare information.

Kör försiktigt!

Det är max 30 km/h i hela vår samfällighet. Tänk på att det finns mycket barn i området och det ibland är dålig sikt på våra ganska smala vägar.

Vägar - belysning, underhåll, skyltning mm

Samfällighetens vägar och dess underhåll (snöröjning, belysning etc) sköts av Vik-Fruviks vägförening. Se deras hemsida www.vik-fruvik.se för mer information och felanmälan.

Bastuflotte

Det finns en bastuförening som har en bastuflotte vid stranden kontakta Anders Lindahl haghultabastu@gmail.com 0733665771 för mer information angående medlemskap

Våra hus

Värmesystemen i radhusen och parhusen i samfälligheten behöver få sina filter rengjorda en gång om året för att undvika ökade driftkostnader. Vid problem kontakta exempelvis Carls Elektriska AB.

logomakr_6mz9sb

Bryggor & badplats

Föreningen har en kaj och brygganläggning samt en badplats. Arbetet med att sköta om brygganläggningen och badplatsen hanteras inom styrelsen av en områdesansvarig. Det är till denne man bör vända sig med frågor och ideer.

logomakr_6opvcw

Grönområden

Inom föreningen finns ca 5 ha grön och strandområden. Dessa vill vi sköta om på bästa sätt för att medlemmarna skall ha största möjliga nytta av dem både nu och i framtiden. Arbetet med grönområdena hanteras inom styrelsen av en områdesansvarig. Det är till denne man bör vända sig med frågor och ideer.

logomakr_35fk5q

Båt

Föreningen äger numera en fungerande roddbåt som under sommarhalvåret ligger förtöjd och låst vid bryggan nere vid badet. Det är fritt för föreningens medlemmar att låna denna. Nyckel finns i boden kontakta styrelsen om du har frågor angående utlåning. Vår båtfogde Ulf Åkerström sköter om båten Ulf nås på Ulf.akerstrom@home.se eller 070-643 37 53 om du har frågor gällande själv båten.

logomakr_4zq8gq

Stege

Vi har en stege som du kan låna om du skulle behöva exempelvis måla fasaden eller liknande. Stegen hänger på utsidan av förrådet nere på ängen. Om du vill låna stegen tar du enklast kontakt med någon i styrelsen.

logomakr_4pfozd

Gräsklippare

Föreningen har köpt in en gräsklippare, för att kunna hålla våra gemensamma gångvägar och lekplatser tillgängliga. Ansvarig för klipparen är Johan Bristam, Fruviks gårds väg 27.

logomakr_5tolfw

Jordkällare

Det finns en jordkällare i föreningen med ett antal hyllplatser för matförvaring kontakta Mattias Fahlander Tel. 0708-782180 mattias@beinfahlander.se för tillgång till jordkällaren.

 

Kajakplats

Det finns ett kajakställ vid stranden för den som vill förvara sin kajak. Kontakta Lennart Nilsson 070 543 05 65 för information.