Linda Herbst

Ordförande; anvarar för dagordningar, mötesledning, arbetsfördelning, samverkan med andra föreningar i och utanför området, kontakter med kommunen;

Bruncronas väg 14

Tel. 073-660 55 12

linda.hherbst@gmail.com

Mattias Fahlander

Sekreterare; ansvarar för kallelser, protokoll, interna kontaktlistor, formell korrespondens

Högtorpsvägen 3

Tel. 070-878 21 80

mattias@beinfahlander.se

Vakant

Områdesansvarig
Gatan 00

Tel. 070-00 00 00 00

Email@mail.com

Maria Skog

Kassör; kassören ansvarar för löpande ekonomihantering, ekonomiska rapporter, ekonomisk planering;

Brunkronas väg 17

Tel. 070-493 62 12
kassor@haghulta.se

Ann-Sofie Börjesson

Suppleant

Bruncronas väg 34

Tel. 070-940 57 25

asb@assistit.se

Rickard Sjölander

Redaktör för Haghultabladet & Webbansvarig.

Berglinds väg 17

Tel. 070-839 59 01

rickard.sjolander@gmail.com

Anki Jenefors

Biträdande områdesansvarig
Bruncronas väg 32,

Tel. 070-688 01 72

anki_jenefors@hotmail.com

Postadress

Haghulta Samfällighetsförening
Box 1010
134 27 Gustavsberg