Linda Herbst

Ordförande; anvarar för dagordningar, mötesledning, arbetsfördelning, samverkan med andra föreningar i och utanför området, kontakter med kommunen;

Bruncronas väg 14

Tel. 073-6605512

linda.hherbst@gmail.com

Mattias Fahlander

Sekreterare; ansvarar för kallelser, protokoll, interna kontaktlistor, formell korrespondens

Högtorpsvägen 3

Tel. 0708-782180

mattias@beinfahlander.se

Stefan Mattsson

Områdesansvarig
Fruviks gårds väg 13

Tel. 073-856 78 07

stefan.w.mattsson@home.se

Nadja Lindqvist

Kassör; kassören ansvarar för löpande ekonomihantering, ekonomiska rapporter, ekonomisk planering;

Berglinds väg 4

Tel. 070-3943374
kassor@haghulta.se

Ann-Sofie Börjesson

Suppleant

Bruncronas väg 34

Tel. 070-9405725

asb@assistit.se

Rickard Sjölander

Webbansvarig

Berglinds väg 17

Tel. 070-839 59 01

rickard.sjolander@gmail.com

Anki Jenefors

Redaktör för Haghultabladet
Bruncronas väg 32,

Tel. 070-6880172

anki_jenefors@hotmail.com