Haghulta samfällighetsförening

Föreningen bildades 1989. Haghulta samfällighetsförening består av fastigheter på följande gator:

  • Högtorpsvägen
  • Fruviks Gårds väg
  • Fruviksvägen 2-9 samt 14-36
  • Bruncronas väg
  • Magnussons väg
  • Berglinds väg
  • Sundstedts väg 12-22.

Föreningen omfattar 128 fastigheter och tillvaratar gemensamma ekonomiska intressen samt förvaltar följande gemensamhetsanläggningar:

  • Gemensamhetsanläggning GA:2 – Ängen, kajen, bryggan, stranden, lekplatser med utrustning och grönområden.
  • Gemensamhetsanläggning GA:3 – Bullerplank längs Skärgårdsvägen vid Berglinds väg.
  • Gemensamhetsanläggning GA:4 – TV-anläggning

Föreningens verksamhet regleras enligt lagen 1973:1150 om förvaltningen av samfälligheter.

Samfällighetskarta med ansvarsområden och kontaktinformation till områdesansvariga

Observera att områdets vägar inte ingår i samfällighetens ansvar utan sköts av Vik-Fruviks vägförening. Där ingår även ansvar för vägbelysning, snöröjning, sandning, diken och vägrenar.

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomi förvaltas av styrelsen. Föreningens kostnader är i huvudsak för värme, vatten, belysning, drift- och underhåll.

Försäkring

Samfällighetens gemensamhetsanläggning är försäkrad.